"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

„Rozwój działalności gospodarczej poprzez wyposażenie warsztatu samochodowego”

Nazwa beneficjenta: HERMES Jarosław Koć

Kwota przyznanego wsparcia: 69 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Operacja polegała na zakupie wyposażenia do warsztatu samochodowego.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

HERMES Jarosław Koć
Aleje Jerozolimskie 290
05-820 Reguły
Tel: 501264030
Email: gra-jar@wp.pl


Fot. Jarosław Koć