"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Rada

Władysław Walczak – Przewodniczący

Małgorzata Kołodziej – Wiceprzewodnicząca

Mirosław Chmielewski

Tadeusz Pawłowski

Monika Napiórkowska

Mateusz Stępień

Anna Fabisiak

Tomasz Łoziński

Marek Ożóg