"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Rada

Władysław Walczak – Przewodniczący

Mirosław Chmielewski – Wiceprzewodniczący

Michał Komorek

Marcin Zalesiński

Małgorzata Kołodziej

Tadeusz Pawłowski

Hubert Piechota

Filip Labak

Katarzyna Stygińska