"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Ankieta monitorująca

ANKIETA MONITORUJĄCA STOPIEŃ REALIZACJI LSR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE”

Szanowni Państwo, prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej stopień realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wdrażanej przez LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice. Ankieta jest anonimowa.

Link do ankiety: http://www.survio.com/survey/d/F5I8N2Y3G5O2C3F6O