"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Dokumenty LSR 2023-2027

Umowa ramowa

1. Umowa ramowa z dnia 15 grudnia 2023 (pobierz)
2. Aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 29 lutego 2024 roku (pobierz)

Plan komunikacji na lata 2023-2027

1. Plan komunikacji (pobierz)

Harmonogram naborów

1. Haromonogram naborów na rok 2024 (pobierz)