"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Komunikaty

Rekrutacja na certyfikowane szkolenie z zakresu energetyki – październik-grudzień 2023

LGD ogłasza nabór uczestników szkolenia realizowany w związku z projektem współpracy pn. „Lokalna Akademia Rozwoju”. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Zakres szkolenia obejmuje:

  • Wprowadzenie do prawa energetycznego
  • Transformacja energetyczna na obszarach wiejskich – założenia według Nowego Zielonego Ładu – korzyści dla członków społeczności lokalnych wynikające z transformacji energetycznej
  • Instrumenty transformacji energetycznej – środki dedykowane dla j.s.t., przedsiębiorców i użytkowników indywidualnych, które wspieraniu działań z zakresu transformacji energetycznej, źródła finansowania tych działań
  • Spółdzielnie energetyczne – prawne podstawy funkcjonowania, korzyści dla członków, proces zakładania i funkcjonowanie spółdzielni

Dedykowana grupa: przedsiębiorcy i inni członkowie społeczności lokalnych zainteresowani problematyką transformacji energetycznej.

Udział w szkoleniu zakończy się uzyskaniem certyfikatu wydanego przez podmiot prowadzący szkolenie.

W szkoleniu weźmie udział grupa 15-21 członków społeczności lokalnych z terenu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Szkolenie będzie trwało łącznie ok. 22 godzin.
W ramach szkolenia odbędą się 4 zjazdy – 2 stacjonarnie na terenie LGD i 2 w formule online.
Szczegóły dotyczące terminów przeprowadzenia szkolenia zostaną podane do dn. 10 października.

Więcej informacji na temat wyjazdu można uzyskać pod numerem telefonu: 694 239 560.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBi0vH7Z-mCp4bWF4VibmDcyGy0tNgAbYiW0ZBrTNGekYgug/viewform?usp=sf_link

Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 8 października 2023 r., do godz. 23:59.

Komunikat o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 4/2023

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2023
Kompleksowe przygotowanie zawartości merytorycznej do mobilnego przewodnika turystycznego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2023 do LGD Nadarzyn Raszyn Michałowice wpłynęły dwie
oferty. Cena podana w kdej z ofert wykraczała poza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie usługi. Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
12 000 . brutto.

W związku z powyższym unieważnia się zapytanie ofertowe nr 4/2023.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022 REALIZACJA USŁUGI PT. ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNO-SZKOLENIOWEJ DO WŁOCH

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX 05-816 Michałowice oraz Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ul. Szkolna 1 26-434 Gielniów zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na realizacji usługi pt. organizacja studyjno-szkoleniowej do Włoch.

– Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ