"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt.: „Odkrywamy piękno LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice”. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody! – Regulamin konkursu – Zgłoszenie…

Komunikat

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania…

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania

W 22 września 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Pani Katarzyna Dombska Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, zawiadamia, iż w dniu 22 września 2017 roku tj. w piątek o godzinie 12:00 w siedzibie Biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72 w Ruścu, odbędzie…

Spotkanie studyjno-szkoleniowe mazowieckich LGD w Sierpcu

W dniach 5-7 września 2017 roku w Sierpcu odbyło się spotkanie studyjno-szkoleniowe zorganizowane przez LGD Forum Powiatu Garwolińskiego i LGD Ziemi Mińskiej poświęcone bieżącym uwarunkowaniom wdrożenia Lokalnych Strategii Rozwoju. W spotkaniu udział wziął przedstawiciel LGD…

Zapraszamy na szkolenia dla Wnioskodawców

W dniach od 7 sierpnia 2017 – 22 sierpnia 2017 trwają nabory wniosków składanych do Lokalnej Grupy Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”. Aktualne nabory dotyczą wsparcia na rozpoczęcie działalności (premia) oraz wsparcia rozwoju istniejących przedsiębiorstw. W celu przygotowania…

Ogłoszenie nr 6/2017

Ogłoszenie nr 6/2017 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2…