"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Pani Katarzyna Dombska Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, zawiadamia, iż w dniu 22 września 2017 roku tj. w piątek o godzinie 12:00 w siedzibie Biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72 w Ruścu, odbędzie…

Spotkanie studyjno-szkoleniowe mazowieckich LGD w Sierpcu

W dniach 5-7 września 2017 roku w Sierpcu odbyło się spotkanie studyjno-szkoleniowe zorganizowane przez LGD Forum Powiatu Garwolińskiego i LGD Ziemi Mińskiej poświęcone bieżącym uwarunkowaniom wdrożenia Lokalnych Strategii Rozwoju. W spotkaniu udział wziął przedstawiciel LGD…

Zapraszamy na szkolenia dla Wnioskodawców

W dniach od 7 sierpnia 2017 – 22 sierpnia 2017 trwają nabory wniosków składanych do Lokalnej Grupy Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”. Aktualne nabory dotyczą wsparcia na rozpoczęcie działalności (premia) oraz wsparcia rozwoju istniejących przedsiębiorstw. W celu przygotowania…

Ogłoszenie nr 6/2017

Ogłoszenie nr 6/2017 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2…

Ogłoszenie nr 5/2017

Ogłoszenie nr 5/2017 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2…