"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2021/MLBIS/LKGŚ

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem dla partnerów projektu współpracy, tj. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Wydatek sfinansowany będzie w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Marka Lokalna na BIS” akronim MLBIS w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komunikat po posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 20 kwietnia 2021 r., odbyło się posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, w czasie którego dokonano oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2021 oraz nr 2/2021.

Łączna wartość projektów wybranych przez Radę w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną wynosi 171.934,52 EURO/687.738,08 zł. Operacje wybrane dotyczą jednostek sektora finansów publicznych.

Przedmiotem posiedzenia Rady były również operacje  w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej o łącznej wartości, która wynosi 87 500 EURO/ 350 000,00 zł. Operacje wybrane dotyczą wniosków przygotowanych przez osoby fizyczne, które planują otworzyć działalność gospodarczą.

Dokumentacja zostanie obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie nastąpi kolejny etap kontroli administracyjnej wniosków, ewentualne uzupełnienia i zawarcie umowy z beneficjentami.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na realizację usługi pt. „Oprawa muzyczna bankietu po zakończeniu gali laureatów konkursu na Markę Lokalną dla Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-RaszynMichałowice, numer zapytania ofertowego 6/2021/MLBIS/LGDNRM

  • Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ.