"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku Ogłoszenie o naborze Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE” z siedzibą w Ruścu, ul. Osiedlowa 72 ogłasza z dniem 04 lipca 2017 r. NABÓR…

Posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 14 czerwca 2017 r. w Ruścu miało miejsce kolejne posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Przedmiotem posiedzenia był wybór projektów samorządowych złożonych do LGD w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje…