"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na realizację usługi pt. „USŁUGA WYKONANIA 60 SZTUK KUTYCH ZE STALI STATUETEK Z LOGIEM MARKA LOKALNA ” dla Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, numer zapytania ofertowego 3/2021/MLBIS/LGDNRM

– Pełna treść zawiadomienia do pobrania TUTAJ.

UWAGA! Konkurs „Marka Lokalna”!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice,
Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”
w ramach projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS”, ogłaszają:

KONKURS „MARKA LOKALNA”

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług z obszaru trzech Lokalnych Grup Działania: „Leśna Kraina Górnego Śląska”, „Brynica to nie granica” oraz Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej.
Konkurs obejmuje 4 kategorie:
1) produkt spożywczy,
2) sztuka/rękodzieło,
3) produkt użytkowy/rzemiosło,
4) produkt turystyczny/rekreacyjny.

Do udziału w konkursie „Marka Lokalna” mogą przystąpić lokalni przedsiębiorcy prowadzący działalność w gminie Nadarzyn, Raszyn lub Michałowice. W konkursie zamierzamy wybrać 20 laureatów. ❗️Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją do dnia 30.04.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody dla laureatów konkursu:

  • Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”,
  • Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,
  • Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa,
  • Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD,
  • Prezentacja i promocja podczas „Jarmarku Marki Lokalnej”, XII Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu „Marka Lokalna” dostępny na stronach internetowych:

Do pobrania: