"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE
z siedzibą w Michałowicach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,

lokal nr III, gmina Michałowice

ogłasza

z dniem 1 września 2020 r. 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
Specjalista ds. administracyjnych

Ogłoszenie na stanowisko specjalisty

 

Zmiana siedziby biura

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa siedziba Biura Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Nowy adres biura:
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, lokal nr III
05-816 Michałowice

Serdecznie zapraszamy!

Jednocześnie informujemy, iż telefony kontaktowe oraz adres e-mailowy pozostał bez zmian.

Posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 8 lipca 2020 r. w Ruścu miało miejsce posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Przedmiotem posiedzenia był wybór projektów w zakresie wsparcia na rozwój działalności gospodarczej złożonych do LGD w ramach naboru nr 1/2020 wniosków o przyznanie pomocy oraz operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem. Nabór trwał od 5 maja – 19 maja 2020.

Rada podczas posiedzenia dokonała wyboru dwóch wniosków w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne. Wybrano wnioski, które zostały przygotowane przez pracowników biura LGD. Dokumentacja wnioskodawców oraz LGD została obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

– Protokół z posiedzenia Rady
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i z LSR w tym z Programem w ramach naboru wniosków nr 1/2020 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru na operacje własne oraz operacji, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2. Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę w tym przedsięwzięcia innowacyjne
– Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 1/2020 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej
– Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru na operacje własne
– Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2020 zakresie nr 5/2018 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej

INFORMACJA W SPRAWIE BRAKU ZGŁOSZENIA INNEGO PODMIOTU NIŻ LGD ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice informuje:

W dniu 4 maja 2020 roku na stronie internetowej www.nadarzynraszynmichalowice.pl LGD zamieściła komunikat o zamiarze realizacji operacji własnej z zakresu przedsięwzięcia 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020”.

We wskazanym w komunikacie okresie tj. 04.05.2020 r. – 03.06.2020 r. w terminie określonym w komunikacie o zamiarze realizacji operacji własnej do LGD nie zgłosił się żaden podmiot z zamiarem realizacji żadnej z trzech operacji własnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o RLKS LGD opracuje obecnie wnioski dla tej operacji we wskazanym zakresie
i po wyborze operacji przez Radę LGD i pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przystąpi do ich realizacji.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Pełna treść komunikatu do pobrania tutaj.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Pełna treść komunikatu do pobrania tutaj.