"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zarząd

Jakub Dorosz- Kruczyński – Prezes

Dariusz Zwoliński – Wiceprezes

Michał Kucharski – Wiceprezes

Daniel Kowalski – Wiceprezes

Joanna Polski – Sekretarz

Mirosław Chmielewski – Skarbnik

Małgorzata Pachecka – Członek Zarządu