"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zarząd

Michał Marciniak – Prezes

Krzysztof Grabka – Wiceprezes

Michał Kucharski – Wiceprezes

Elżbieta Funo – Sekretarz

Roman Żuchowski – Skarbnik

Dariusz Zwoliński

Marcin Rybicki