"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zarząd

Michał Marciniak – Prezes

Michał Kucharski – Wiceprezes

Dariusz Zwoliński – Wiceprezes

Małgorzata Pachecka – Wiceprezes

Marcin Rybicki – Sekretarz

Alicja Gadowska – Skarbnik

Daniel Kowalski – Członek Zarządu