"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Dokumenty LSR

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

1. Procedury przeprowadzania wyboru i oceny wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD finansowanych z PROW – (pobierz)

Kryteria wyboru operacji

1. Kryteria wyboru operacji (pobierz)

Plan Komunikacji

1. Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok (czytaj)
2. Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok (czytaj)
3. Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok (czytaj)
4. Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok (czytaj)
5. Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok (czytaj)
6. Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok (czytaj)
7. Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 rok (czytaj)
8. Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 rok (II półrocze) (czytaj)
9. Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2023 rok (czytaj)

Regulamin doradztwa

1. Regulamin doradztwa świadczonego przez LGD – (czytaj)

Umowa ramowa

Aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 25 maja 2017 roku (czytaj)
Aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 13 czerwca 2017 roku (czytaj)
Aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 17 maja 2016 roku (czytaj)
Aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 21 kwietnia 2020 roku (czytaj)
Aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 2 października 2020 roku (czytaj)
Aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 19 listopada 2020 roku (czytaj)
Aneks nr 8 do umowy ramowej z dnia 2 marca 2021 roku (czytaj)
Aneks nr 9 do umowy ramowej z dnia 12 października 2021 roku (czytaj)
Aneks nr 10 do umowy ramowej z dnia 17 maja 2026 roku (czytaj)

1. Umowa Ramowa z dnia 17 maja 2016 roku (czytaj)
2. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD (czytaj)
3. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za 2016 rok (czytaj)
4. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za 2018 rok (czytaj)
5. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za 2019 rok (czytaj)
6. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za 2020 rok (czytaj)
7. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za 2021 rok (czytaj)
8. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego (Rady) i pracowników Biura LGD (czytaj)
9. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD (czytaj)

Harmonogram
1. Harmonogram planowanych naborów wniosków na 2017 rok (czytaj)
2. Harmonogram planowanych naborów wniosków na 2018 rok (czytaj)
3. Harmonogram planowanych naborów wniosków na 2019 rok (czytaj)
4. Harmonogram planowanych naborów wniosków na 2020 rok (czytaj)
5. Harmonogram planowanych naborów wniosków na 2021 rok (czytaj)
6. Harmonogram planowanych naborów wniosków na 2022 rok (czytaj)
7. Harmonogram planowanych naborów wniosków na 2023 rok (czytaj)