"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Rozwój Hoteliku Jankowski inwestycja w przyszłości oraz dobry wypoczynek gości

Nazwa beneficjenta: Waldemar Jankowski

Kwota przyznanego wsparcia: 40 599,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem operacji było wyposażenie Hoteliku Jankowski w specjalistyczne materace mające zapewnić odwiedzającym klientom komfortowy wypoczynek.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

POKOJE GOŚCINNE JANKOWSKI
Waldemar Jankowski
ul. Środkowa 35
05-090 Raszyn

Tel: 604 089 308, 604 401 839
e-mail: kontakt@noclegi-raszyn.pl


Fot. Waldemar Jankowski