"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Rozwój działalności gospodarczej z zakresu serwisu komputerowego z wykorzystaniem innowacyjnej aplikacji usprawniającej obsługę klientów

Nazwa beneficjenta: DILLCOM SERWIS Jan Łajewski

Kwota przyznanego wsparcia: 88 465,00 zł

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

DILLCOM SERWIS
ul. Kasprowicza 81/85 lok. 6
01-836, Warszawa
+48 791 495 495
biuro@dillcom.pl


Źródło: https://www.facebook.com/dillcom/photos/1132038477156580