"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Podpisanie umowy

16 września 2015 zostały podpisane umowy z Lokalnymi Grupami Działania na terenie Województwa Mazowieckiego w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez panią Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janinę Ewę Orzełowską podpisał umowę nr 00019-6934-UM0700030/15 ze Stowarzyszeniem LGD Nadarzyn – Raszyn.

W imieniu Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn umowę podpisali Witold Czuksanow – Prezes Zarządu oraz Mirosław Chmielewski – Wiceprezes.