"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Spotkania sołeckie – gmina Raszyn

We wrześniu w poszczególnych sołectwach odbędą się zebrania sołeckie, na których zostaną przedstawione sprawozdania z dotychczasowego wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2015, a także omówiony będzie podział funduszu sołeckiego na rok przyszły.

Na zebrania zapraszamy także wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji na rozwój przedsiębiorstw, na małe projekty, na różne lokalne inicjatywy w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów WiejskichLEADER.

W spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele nowej Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn.

Opowiedzą oni o planach działalności LGD. Odpowiedzą również na pytania jak ubiegać się o dotacje.

16.09.2015 r. – Sołectwo Sękocin Stary – godz.19:00 – salka katechetyczna;

20.09.2015 r.- Sołectwo Nowe Grocholice – godz.17:00 – ul. Partyzantów, plac zabaw;

22.09.2015 r. – Sołectwo Jaworowa I i Jaworowa II – godz.19:00 w „Domu Rolnika w Jaworowej;

22.09.2015 r. – Osiedle Raszyn II – godz.18:00 – sala GOK-u w budynku Urzędu Gminy Raszyn;

23.09.2015 r. – Sołectwo Puchały – godz.18:00 – ul. Centralna 26, Puchały;

24.09.2015 r. – Osiedle Rybie III – godz.18:00 – ul. Spokojna 23, świetlica środowiskowa;

24.09.2015 r. – Sołectwo Janki – godz.18:00 – Hotel Ajax, al. Krakowska 63;

25.09.2015 r. – Osiedle Rybie II – godz.18:00 – ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa;

25.09.2015 r. – Sołectwo Laszczki – godz.19:00 – spotkanie u Sołtysa, Laszczki;

25.09.2015 r. – Osiedle Falenty Nowe – godz.18:30 – w GOK Falenty.