"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Spotkanie w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Nadarzyna i Raszyna

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn organizuje spotkanie z mieszkańcami:

  • Gminy Nadarzyn – dnia 7 października 2015 r., o godz. 18:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn,
  • Gminy Raszyn – dnia 8 października 2015 r., o godz. 18:00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raszyn

Zapraszamy wszystkich:

  • Zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych – na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej lub na cele niekomercyjne,
  • Zainteresowanych rozwojem swojej gminy,
  • Mających pomysły na inwestycje zgodnie z lokalnymi potrzebami.

Spotkanie ma na celu:

  1. Przybliżenie mieszkańcom gminy tematu Lokalnej Grupy Działania czyli LGD Nadarzyn – Raszyn i inicjatywy LEADER.
  1. Zebranie jak największej liczby uwag i wniosków, jakie cele, na które będzie można pozyskiwać fundusze, mają zostać wpisane do Lokalnej Strategii Rozwoju LSR.

LGD Nadarzyn – Raszyn