"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Działania ingerujące społeczność

E-senior – podniesienie kompetencji komputerowych seniorów z Gminy Michałowice w celu rozwoju kapitału społecznego

Nazwa beneficjenta: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Odział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach.

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
W ramach operacji zostały zrealizowane dwudniowe wyjazdowe szkolenia zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu dla osób 60+. Szkolenia obejmowały tematykę obsługi komputera, korzystania z internetu (kurs podstawowy i kurs zaawanasowany).

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Odział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach

Ul. Raszyńska 34,
05-816 Michałowice


Fot. Michał Marciniak

Spartakiada przedszkolaka w Nadarzynie

Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Projekt polegał na organizacji jednodniowego wydarzenia kulturalnego skierowanego do mieszkańców obszaru LSR. Impreza rekreacyjno-integracyjna o charakterze festynu na około 250 osób.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Warszawa
tel.: 575-905-308
email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
www: nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


Źródło: http://www.pp.nadarzyn.pl/files/r06si3gau9cp28xy1kd0nw8j753z5f2ob7e9l464tm1h.jpg

Piknik edukacyjno-kulturalny w Raszynie. Kształtowanie kompetencji kluczowych młodzieży Gminy Raszyn.

Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Warszawa
tel.: 575-905-308
email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
www: nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


Źródło: https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/photos/2290890614468039

Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjno-szkoleniowej seniorów i osób towarzyszących z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice do Vico Nel Lacio (Włochy)

Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Operacja polegała na realizacji wyjazdu studyjno-edukacyjnego . Operacja obejmowała program edukacyjny na miejscu realizowany we współpracy z branżową organizacją partnerską zajmującą się problematyką senioralną we Włoszech.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Warszawa
tel.: 575-905-308
email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
www: nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


Źródło własne.

Wzmocnienie integracji społecznej poprzez program społeczny ,,Sport i rekreacja 50+” w gminie Raszyn

Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Projekt polegał na organizacji nieodpłatnych zajęć sportowych dla osób starszych i seniorów z terenu działania LGD. W ramach operacji

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Warszawa
tel.: 575-905-308
email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
www: nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/photos/2708864799337283

„Dzieciaki kontra mistrz w rywalizacji przedszkolaków z Gminy Nadarzyn”

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem projektu było nakręcenie 46 filmów – treningu, wyzwania dla „dziaciaków”.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Warszawa
tel.: 575-905-308
email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
www: nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


Fot: UG Nadarzyn

„Wzmocnienie integracji społecznej poprzez rozwój kapitału społecznego seniorów gminy Nadarzyn”

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Operacja polegała na kompleksowej organizacji tygodniowej wizyty studyjno-szkoleniowej nad polskim morzem oraz kompleksowej organizacji całodniowej wizyty studyjno-szkoleniowej w Sandomierzu.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Warszawa
tel.: 575-905-308
email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
www: nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


Źródło: https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/photos/2290890607801373

Organizacja Dnia Strażaka w Gminie Michałowice

Nazwa beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
ul. Główna 2 05-806 Nowa Wieś
tel. 22 758 26 87


Fot. Mariusz Marcysiak