"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Organizacja Dnia Strażaka w Gminie Michałowice

Nazwa beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
ul. Główna 2 05-806 Nowa Wieś
tel. 22 758 26 87


Fot. Mariusz Marcysiak