"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

E-senior – podniesienie kompetencji komputerowych seniorów z Gminy Michałowice w celu rozwoju kapitału społecznego

Nazwa beneficjenta: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Odział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach.

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
W ramach operacji zostały zrealizowane dwudniowe wyjazdowe szkolenia zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu dla osób 60+. Szkolenia obejmowały tematykę obsługi komputera, korzystania z internetu (kurs podstawowy i kurs zaawanasowany).

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Odział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach

Ul. Raszyńska 34,
05-816 Michałowice


Fot. Michał Marciniak