"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2019

ZREALIZACJA USŁUGI PT. „WZMOCNIENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POPRZEZ PROGRAM
SPOŁECZNY ,,SPORT I REKREACJA 50+” W GMINIE RASZYN
DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznika do pobrania tutaj.