"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Komunikat po posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 11 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 04/2019 oraz dokonano oceny dwóch wniosków z Operacji Własnych LGD.

Łączna wartość wybrana przez Radę w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną wynosi 135 000,00 zł. Operacja wybrana dotyczy jednostki sektora finansów publicznych.

Przedmiotem posiedzenia Rady były również Operacje Własne LGD w zakresie przedsięwzięć: nr 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie oraz 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne o łącznej wartości, która wynosi 100 000,00 zł. Operacje wybrane dotyczą wniosków przygotowanych przez pracowników Biura LGD.

Dokumentacja została obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie nastąpi kolejny etap kontroli administracyjnej wniosków, ewentualne uzupełnienia i zawarcie umowy z beneficjentami.

Do pobrania:
Protokół z posiedzenia Rady
Lista Uchwał
Załącznik nr 1 do uchwały nr 57/2019 – lista operacji zgodnych z ogłoszeniem na operacje własne
Załącznik nr 1 do uchwały nr 60/2019 – lista operacji wybranych do dofinansowania
Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/2019 – lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 4/2019
Załącznik nr 1 do uchwały nr 56/2019 – lista operacji wybranych do dofinansowania