"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Wykorzystanie budżetu LGD z działania 19.2

Dnia 18 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie odbyło się spotkanie  z przedstawicielami LGD. Tematem spotkania była inicjatywa LEADER 2014-2020 – stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w województwie mazowieckim.

Tematem przewodnim spotkania było wykorzystanie budżetów przez LGD z działania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Na podstawie listy rankingowej otrzymanych budżetów na 29 Lokalnych Grup Działania w województwie mazowieckim Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice zajmuje 26 miejsce z przyznanym budżetem 6 300 000,00 zł.

 

 

Na dzień 18 grudnia 2017 roku LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłosiła 6 naborów wniosków na łączną kwotę 3 834 981,66 zł, co stanowi 60,87 % budżetu.

Procentowe wykorzystanie budżetu, czyli podpisanie umów przez beneficjentów z Urzędem Marszałkowskim daje Stowarzyszeniu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 21 pozycję na 29 LGD. Podpisanie umów przez beneficjentów z ogłoszonych naborów stanowi 14,13 %.

 

Pracownicy biura udzielali bezpłatnych szkoleń, doradztwa i konsultacji, w których udział wzięło ok. 400 mieszkańców z obszaru LGD.