"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Wyniki konkursu fotograficznego pt.: ,,Odkrywamy piękno LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”

Z przyjemnością uprzejmie informujemy, że konkurs fotograficzny pt.: ,,Odkrywamy piękno LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” został rozstrzygnięty.

Głównym celem konkursu było m. in. ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji  i kultury, ciekawych miejsc, ważnych wydarzeń społecznych na terenie gmin członkowskich: Nadarzyn, Raszyn, Michałowice oraz aktywizacja mieszkańców obszaru, w tym  upowszechnienie i popularyzację fotografii, promowanie nowych talentów w sztuce fotografii, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz propagowanie i animacja realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice  na lata 2014-2020.

Konkurs przeprowadzony był w dniach od 10 listopada 2017 roku do 9 stycznia 2018 roku.
Do Konkursu zgłosiło się 10 uczestników, a każdy uczestnik, który zgłosił się do Konkursu, dostarczył do biura LGD jedno zdjęcie. W sumie do biura LGD wpłynęło 11 fotografii, w tym 4 prace – kategoria dziecięca, 3 prace – kategoria młodzieżowa, 3 prace – kategoria dorośli.

Wybór zwycięskich prac należał do Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.  Dnia 9 stycznia 2018 roku Komisja oceniła prace, biorąc pod uwagę następujące elementy: zgodność z przedmiotem konkursu oraz Regulaminem, oryginalność ujęcia tematu oraz estetykę wykonania. Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, aby wybrać zwycięskie prace, ponieważ wszystkie fotografie zasługiwały na uwagę oraz zachwycały pomysłowością.

Wyłoniono następujących laureatów

Kategoria dziecięca (do 13 lat)

I miejsce – Mateusz Płoński z miejscowości Reguły za zdjęcie „Taka Gmina”

II miejsce – Marcel Budziszewski z miejscowości Michałowice za zdjęcie „Tory WKD”

III miejsce – Maciej Szczepański z miejscowości Michałowice za zdjęcie „Pomnik Lotników”

Kategoria młodzieżowa (14-17 lat)

I miejsce – Rafał Bryl z miejscowości Michałowice za zdjęcie „Świetlana przyszłość”

II miejsce – Emilia Anczarska z miejscowości Reguły za zdjęcie „Kolor jesieni”

III miejsce – Alicja Zembrzuska z miejscowości Michałowice za zdjęcie „Zachód nad łanem zboża”

Kategoria dorośli (18 lat i powyżej)

I miejsce – Waldemar Szwedor z miejscowości Komorów za zdjęcie „Mrówka i ślimak”

II miejsce – Irena Szwedor z miejscowości Komorów za zdjęcie „Koniec lata – Reguły”

III miejsce – Olga Budziszewska z miejscowości Michałowice za zdjęcie „Jesień Reguły”

O uroczystym wręczeniu nagród oraz dyplomów laureatów konkursu poinformujemy bezpośrednio. Dla niewybranego uczestnika konkursu został przewidziany pamiątkowy dyplom oraz niespodzianka LGD, którą można będzie odebrać w biurze LGD.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY CHĘCI, ZAPAŁU I TALENTU ORAZ DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

 

Konkurs fotograficzny zorganizowany w ramach realizacji Planu Komunikacji. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.