"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Posiedzenie Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej

Pragniemy poinformować, że w dniu 31 maja 2021 r. o godzinie 15.00 w Restauracji „Ucieranie Treści” w Pruszkowie odbędzie się posiedzenia Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej w czasie której dokonana zostanie ocena zgłoszeń złożonych w ramach Konkursu „Marka Lokalna” wraz z wyborem laureatów.