"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Unieważnienie postępowania do zapytania ofertowego nr 02/2021/MLBIS/LKGŚ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie informuje, że w związku z odstąpieniem od zamówienia dot. zapytania ofetowego nr 02/2021/MLBIS/LKGŚ zamawiającego Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, a tym samym istotnej zmiany zakresu zapytania ofertowego, unieważnia przedmiotowe zapytanie ofertowe.

  • Protokół z postępowania do zapytania ofertowego nr 02/2021/MLBIS/LKGŚ do pobrania TUTAJ.