"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Komunikat o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 4/2023

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2023
Kompleksowe przygotowanie zawartości merytorycznej do mobilnego przewodnika turystycznego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2023 do LGD Nadarzyn Raszyn Michałowice wpłynęły dwie
oferty. Cena podana w kdej z ofert wykraczała poza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie usługi. Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
12 000 . brutto.

W związku z powyższym unieważnia się zapytanie ofertowe nr 4/2023.