"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Doradztwo w czasie trwania naboru i ostatni dzień składania wniosków!

Pragniemy Państwa poinformować, że 31 marca 2017 r. (piątek) jest ostatnim dniem doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD przed zakończeniem naborów nr 1/2017, 2/2017 i 3/2017 skierowanych na utworzenie lub utrzymanie miejsc pracy.

3 i 4 kwietnia 2017 r. (poniedziałek i wtorek) nie przyjmujemy na doradztwo w Biurze LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 5 kwietnia 2017 r. Informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

Termin składania wniosków mija w dniu 5 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.00 – nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru. Przypominamy, że po złożeniu wniosku do LGD nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy wprowadzania jakichkolwiek zmian we wniosku lub załącznikach na poziomie LGD.

Biuro LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice