"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zaproszenie do Krakowa na międzynarodowe warsztaty dotyczące ubóstwa i wykluczenia na obszarach wiejskich

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) organizuje międzynarodowe warsztaty dotyczące ubóstwa i wykluczenia na obszarach wiejskich. Miejsce warsztatów Kraków w dniach 25-27 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do udziału w warsztatach skierowane jest głównie do organizacji podejmujących inicjatywy służące włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Karta rejestracyjna jest na stronie: http://faow.org.pl/pl/miedzynarodowe_warsztaty/

Skan wypełnionej karty należy wysłać e-mailem na adres sekretariat@faow.org.pl najpóźniej do 21 czerwca 2017 r.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich do zalogowania się na forum i wzięcie udziału w dyskusji jak radzić sobie z ubóstwem, jakie podejmować działania. Co robicie w swoim środowisku? Jest również ankieta i zachęcam do jej wypełnienia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.  Zapraszamy w imieniu FAOW