"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2021/MLBIS/LGDNRM – USŁUGA WYDANIA BIULETYNU PROMUJĄCEGO

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX 05-816 Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na realizacji usługi wydania biuletynu informacyjnego do projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt współpracy realizowany jest wspólnie przez trzy lokalne grupy działania: dwie z województwa śląskiego, Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” z siedzibą w Pyrzowicach oraz jedną z województwa mazowieckiego Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

– Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ

Konsultacje

Osoby zainteresowane doradztwem na podjęcie działalności gospodarczej zapraszamy po telefonicznym umówieniu spotkania:

☎ 575905308

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zachęcamy do załatwiania spraw droga telefoniczną lub elektroniczną mail: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z PRZYGOTOWANIA WNIOSKU I BIZNESPLANU W NABORZE NA PREMIĘ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!

Szkolenie odbędzie się w najbliższy piątek 26.11.2021 r. o godzinie 15.00 w trybie on-line za pomocą komunikatora ZOOM Meeting.

LGD ogłosiło nabór wniosków dla osób zakładających firmę http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ogloszenie-nr-42021/ bezzwrotna premia 50 tys. zł, przyjmowanie wniosków do 21.12.2021

Przedstawione zostaną zasady udzielania wsparcia, w tym limity środków w naborze, formy i wysokość dofinansowania. Omówione zostaną ponadto procedury wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zasady opracowania biznesplanu oraz kryteria wyboru operacji.

Link do spotkania proszę wejść na kilka minut przed spotkaniem https://us06web.zoom.us/j/89099770162

Szkolenie jest bezpłatne prosimy jedynie o wcześniejsze zgłoszenie, które przyjmujemy do piątku tj. 26.11.2021 do godziny 9.00 na  sszymczak@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl oraz 575 905 308.

Ogłoszenie nr 4/2021

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Ogłoszenie nr 3/2021

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje
w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną

wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2021/MLBIS/LGDNRM

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX 05-816
Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na realizację
zamówienia polegającego na realizacji usługi wydania biuletynu informacyjnego do projektu współpracy
„Marka Lokalna na BIS” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt współpracy realizowany jest wspólnie przez
trzy lokalne grupy działania: dwie z województwa śląskiego, Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego
Śląska” z siedzibą w Koszęcinie oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” z siedzibą w Pyrzowicach
oraz jedną z województwa mazowieckiego Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

  • Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ.