"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

UWAGA – ograniczony kontakt z petentami LGD

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną informujemy, że w budynku Szkoły Podstawowej w Ruścu, w którym mieści się Biuro Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ograniczono pracę biura do pracy zdalnej.

Oznacza to, że kontakt z pracownikami biura będzie możliwy za pomocą e-maila: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl oraz pod numerami telefonów: 575-905-30 lub 606-396-973

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Komunikat – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

————————–——–
Więcej informacji na stronie⤵️
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html?fbclid=IwAR1pMkPDVjVMHBZOmeEq1XaZuw97Ui1ym6TKWiTo_qIXbwGlzGm2zu9pWmk

630 TYS. ZŁ DODATKOWYCH ŚRODKÓW DLA NASZEGO STOWARZYSZENIA

Kolejny sukces Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Otrzymamy dodatkowe fundusze pochodzące z unijnego programu PROW 2014-2020

Jako jedna z 16 spośród 29 mazowieckich lokalnych grup działania nasza LGD otrzyma dodatkowe środki na realizację lokalnej strategii rozwoju. Warunkiem otrzymania bonusa była osiągnięcie do sierpnia 2019 roku co najmniej 65 % wartości zawartych umów przez naszych beneficjentów w stosunku do limitu wskazanego w naszej strategii wynoszącego 6,3 mln zł.

Teraz zarząd LGD podejmie decyzje o szczegółowym podziale środków, lecz co najmniej 50 % tych środków przeznaczymy na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości.

Do końca marca br. zaktualizujemy naszą lokalną strategię rozwoju i zawrzemy dodatkowy aneks do umowy ramowej z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Po tym terminie będziemy informować o dodatkowych naborach na rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.