"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na realizację usługi pt. Usługa wynajęcia sali, usługa cateringowa i bankiet na potrzeby gali podsumowującej projekt współpracy „Marka Lokalna na BIS”, numer zapytania ofertowego 1/2021/MLBIS/LGDNRM.

– Pełna treść zawiadomienia do pobrania TUTAJ.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na realizację usługi pt. „USŁUGA WYKONANIA 60 SZTUK KUTYCH ZE STALI STATUETEK Z LOGIEM MARKA LOKALNA ” dla Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, numer zapytania ofertowego 3/2021/MLBIS/LGDNRM

– Pełna treść zawiadomienia do pobrania TUTAJ.