"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 6/2019

Dotyczy: postępowania  na realizację  usługi  pt.„Nagranie  filmu promującego obszar LSR poświęconego tradycji wieńca dożynkowego oraz zakup strojów ludowych”.

Pełna treść zawiadomienia do pobrania tutaj.