"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 4/2019

Dotyczy: postępowania na realizację usługi pt.,,TACY BYLIŚMY TACY JESTEŚMY” publikacja wydawnictwa promocyjnego dotyczącego historii i teraźniejszości gminy Michałowice oraz realizacja konkursu fotograficznego dla mieszkańców obszaru LSR z nagrodami wraz z wydaniem albumu podsumowującego konkurs.

Pełna treść zawiadomienia do pobrania tutaj.