"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym 6/2018

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 6/2018 realizacja usługi pt. „Koncert na stulecie odzyskania niepodległości w gminie Michałowice” dla Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice

Pełna treść zawiadomienia do pobrania tutaj.