"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym 3/2018

Dotyczy postępowania na realizację usługi pt. „Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjno-szkoleniowej seniorów i osób towarzyszących z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice do Vico nel Lacio (Włochy)”, nr zapytania ofertowego 3/2018

Pełna treść zawiadomienia do pobrania tutaj.