"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym 2/2018

Dotyczy postępowania na kompleksową organizację operacji pt. „Senior z pasją – Wzmocnienie
integracji społecznej poprzez rozwój kapitału społecznego seniorów Gminy Nadarzyn”
dla Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice, nr zapytania
ofertowego 2/2018

Pełna treść zawiadomienia do pobrania tutaj.