"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na realizację usługi pt. „Oprawa muzyczna bankietu po zakończeniu gali laureatów konkursu na Markę Lokalną dla Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-RaszynMichałowice, numer zapytania ofertowego 6/2021/MLBIS/LGDNRM

  • Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ.