"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 3/2023 dotyczącego usługi pt. Opracowanie treści broszury informacyjnej dotyczącej energetyki odnawialnej i transformacji energetycznej

  • Pełna treść komunikatu do pobrania TUTAJ.