"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice

Szanowni Państwo, Członkowie LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice,

Niniejszym przekazuję informację o zwołaniu Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia na dzień 7 luty 2023 r., godz. 16:00 (16:30). Zebranie odbędzie się w Sali Multimedialnej w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach.

Przedmiotem WZC będzie dokonanie zmian w statucie LGD w związku z koniecznością dostosowania tego dokumentu ustrojowego do wymogów oceny, które pojawią się w konkursie na wybór LSR na lata 2023-2027. Z porządkiem obrad i projektem uchwały możecie się Państwo zapoznać po tym linkiem.