"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania na realizację usługi pt. Wydanie biuletynu promującego do projektu
współpracy „Marka Lokalna na BIS”

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice, Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1,
05-816 Michałowice. NIP 5342507756 REGON 362302746 KRS 0000571844 informuje o
unieważnieniu postępowania na realizację usługi pt. Wydanie biuletynu promującego do projektu
współpracy „Marka Lokalna na BIS”, z powodu nadesłanych ofert przekraczających budżet operacji.
Numer zapytania ofertowego 12/2021/MLBIS/LGDNRM.

– Pełna treść unieważnienia do pobrania TUTAJ.