"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Pani Katarzyna Dombska Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, zawiadamia, iż w dniu 22 września 2017 roku tj. w piątek o godzinie 12:00 w siedzibie Biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. Osiedlowa 72 w Ruścu, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia.

Celem posiedzenia jest ocena operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z naboru wniosków nr 5/2017 oraz nr 6/2017, który odbył się w terminie od 07 sierpnia do 22 sierpnia 2017 roku.