"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zapytanie ofertowe nr 9/2018

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY
W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH” REALIZOWANEGO W GMINIE RASZYN

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznika do pobrania tutaj.