"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

REALIZACJA USŁUGI PT. „KONCERT NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE MICHAŁOWICE” DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj.