"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 – wydłużenie terminu składania ofert

REALIZACJA USŁUGI PT. „PIKNIK EDUKACYJNO-KULTURALNY W RASZYNIE” DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE. Wydłużono termin składania ofert z dnia 26 czerwca 2018 r. godz. 15.00 do dnia 3 lipca 2018 r. godz. 15.00.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj.