"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019

REALIZACJA USŁUGI PT. „TACY BYLIŚMY TACY JESTEŚMY” PUBLIKACJA WYDAWNICTWA
PROMOCYJNEGO DOTYCZĄCEGO HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI GMINY MICHAŁOWICE ORAZ
REALIZACJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR Z NAGRODAMI
WRAZ Z WYDANIEM ALBUMU PODSUMOWUJĄCEGO KONKURS
DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznika do pobrania tutaj.