"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019

REALIZACJA USŁUGI PT. WYDANIE PUBLIKACJI PROMUJĄCEJ OBSZAR LSR ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO „HISTORIE MIESZKAŃCÓW RASZYNA, FALENT I OKOLIC” DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznika do pobrania tutaj.