"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

REALIZACJA USŁUGI PT. „KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA ZAGRANICZNEJ WIZYTY STUDYJNO-SZKOLENIOWEJ SENIORÓW I OSÓB TOWARZYSZĄCYCH Z OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE DO VICO NEL LACIO (WŁOCHY)” DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj.