"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 NA KOMPLESOWĄ ORGANIZACJĘ OPERACJI PT. „SENIOR Z PASJĄ – WZMOCNIENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POPRZEZ ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO SENIORÓW GMINY NADARZYN” DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

> Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj