"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2022/MLBIS/LGDNRM USŁUGA NA TRANSPORT NA POTRZEBĘ UDZIAŁU W JARMARKU MARKI LOKALNEJ NA TERENIE KOMPLEKSU PAŁACOWO-PARKOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” W KOSZĘCINIE PROJEKT WSPÓŁPRACY „MARKA LOKALNA NA BIS”

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX, 05-816 Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na realizacji usługi transportu do miejsca realizacji Jarmarku marki lokalnej na terenie kompleksu pałacowo-parkowego zespołu pieśni i tańca „Śląsk” w Koszęcinie projekt współpracy „Marka Lokalna na BIS” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt współpracy realizowany jest wspólnie przez trzy lokalne grupy działania: dwie z województwa śląskiego, Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” z siedzibą w Pyrzowicach oraz jedną z województwa mazowieckiego Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

  • Pełna treść zapytania do pobrania TUTAJ.