"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2021

REALIZACJA USŁUGI PT. KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ DO WŁOCH WRAZ Z KOSZTAMI PRZELOTU ORAZ USŁUGĄ PRZEWODNIKA I OPIEKUNA PODCZAS WYJAZDU STUDYJNEGO DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

  • Pełna treść zapytania do pobrania TUTAJ.