"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zaproszenie na szkolenie dla wnioskodawców!

Szanowni Państwo,

Zespół LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice zaprasza osoby zainteresowane udziałem w naborach nr 1/2023 i nr 2/2023 na szkolenie dla wnioskodawców.

Szkolenie odbędzie się w formule zdalnej w dn. 9 maja b.r. o godz. 15:00. Szkolenie będzie dostępne pod linkiem: https://meet.google.com/yut-kmji-jxh

Zakres szkolenia obejmuje sprawy dotyczące:

W trakcie szkolenia pracownicy biura LGD opowiedzą o zasadach składania wniosków, trybie ich rozpatrywania oraz kryteriach oceny wniosków.

Przewidujemy także możliwość zadawania pytań.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Zespół LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice