"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z PRZYGOTOWANIA WNIOSKU I BIZNESPLANU W NABORZE NA PREMIĘ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!

Szkolenie odbędzie się w najbliższy piątek 26.11.2021 r. o godzinie 15.00 w trybie on-line za pomocą komunikatora ZOOM Meeting.

LGD ogłosiło nabór wniosków dla osób zakładających firmę http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ogloszenie-nr-42021/ bezzwrotna premia 50 tys. zł, przyjmowanie wniosków do 21.12.2021

Przedstawione zostaną zasady udzielania wsparcia, w tym limity środków w naborze, formy i wysokość dofinansowania. Omówione zostaną ponadto procedury wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zasady opracowania biznesplanu oraz kryteria wyboru operacji.

Link do spotkania proszę wejść na kilka minut przed spotkaniem https://us06web.zoom.us/j/89099770162

Szkolenie jest bezpłatne prosimy jedynie o wcześniejsze zgłoszenie, które przyjmujemy do piątku tj. 26.11.2021 do godziny 9.00 na  sszymczak@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl oraz 575 905 308.