"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zapraszamy na szkolenia dla Wnioskodawców


W dniach od 7 sierpnia 2017 – 22 sierpnia 2017 trwają nabory wniosków składanych do Lokalnej Grupy Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”. Aktualne nabory dotyczą wsparcia na rozpoczęcie działalności (premia) oraz wsparcia rozwoju istniejących przedsiębiorstw. W celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej zapraszamy na bezpłatne szkolenia skierowane dla wnioskodawców. Szkolenia odbędą się w każdej z gmin członkowskich Nadarzyn, Raszyn i Michałowice w dniach 3-4 sierpnia 2017 r. Poniżej szczegółowe informacje o miejscu i zakresie tematycznym szkoleń. Szczegółowe informacje dot. szkoleń dostępne w biurze LGD i telefonicznie pod nr tel. 575-905-308.

Serdecznie zapraszamy!

Miejsce Data
Urząd Gminy Nadarzyn
Sala sesji, I piętro
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn
3 sierpnia 2017 r. (czwartek)
godz. 10.00 – 14.00
Centrum Kultury Raszyn w Raszynie
Sala kinowa, I piętro
Aleja Krakowska 29A
05-090 Raszyn
3 sierpnia 2017 r. (czwartek)
godz. 15.00 – 19.00
Urząd Gminy Michałowice
Sala konferencyjna, parter
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
4 sierpnia 2017 r. (piątek)
godz. 10.00 – 14.00

Do pobrania:
Program szkoleń dla wnioskodawców