"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zakup mebli biurowych do dwóch pomieszczeń biura LGD

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych dla Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

 

Zapytanie ofertowe- meble 24 11 2017 r. – pobierz tutaj