"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Zakup i wdrożenie do pracy maszyny pomiarowej Venture Plus CNC

Nazwa beneficjenta: Władysław Walczak

Kwota przyznanego wsparcia: 100 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem operacji był zakup, instalacja i wdrożenie do pracy maszyny pomiarowej Venture w wersji CNC wraz z oprogramowaniem Fusion 3D. Jest to innowacyjne narzędzie do precyzyjnego sprawdzenia wymiarów geometrycznych produkowanych detali.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Władysław Walczak „Walform”
ul. Raszyńska 54
05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 09 16
tel./fax: +48 22 720 52 18
kom. +48 602 278 777
e-mail:walform@walform.pl


Fot. Władysław Walczak